Novinky
Jak vybrat digitální multimetr?

Doba, kdy se do rozváděčů za účelem měření elektrických parametrů sítě instalovaly analogové monofunkční měřicí přístroje samozřejmě není zcela minulostí a jsou aplikace, kde se podobné přístroje naopak vyžadují, ale...

více
Odvětrávání, chlazení nebo topení v závislosti na okolní teplotě, udržování a regulace teploty

Otázku regulace teploty řeší snad každý z nás. Řešíme jí minimálně ve svých bytech a domech, kde je potřeba regulovat topení. Můžeme regulovat ručně, ale mnohem výhodnější a v neposlední...

více

Barevné značení rezistorů (odporů)

Úvod NovinkyBarevné značení rezistorů (odporů)

Hodnota odporu rezistoru je přímo na rezistoru vyjádřena pomocí barevného kódu, který je dán normou.

Základní jednotkou odporu je 1 Ohm (Ω).


Rezistor může být označen třemi, čtyřmi, pěti nebo šesti pruhy:


- 3 pruhy: První 2 pruhy označují číselnou hodnotu (první číslice, druhá číslice), třetí pruh označuje násobitel, kterým násobíme hodnotu prvních dvou pruhů. Čtvrtý pruh obvykle značící toleranci není uveden. Tento fakt znamená, že tolerance je 20%


- 4 pruhy: První 2 pruhy označují číselnou hodnotu (první číslice, druhá číslice), třetí pruh označuje násobitel, kterým násobíme hodnotu prvních dvou pruhů. Čtvrtý pruh určuje toleranci


- 5 pruhů: První 3 pruhy označují číselnou hodnotu (první číslice, druhá číslice, třetí číslice), čtvrtý pruh označuje násobitel, kterým násobíme hodnotu prvních tří pruhů. Pátý pruh určuje toleranci


- 6 pruhů: Stejné značení jako v předchozím případě (5 pruhů). Šestý pruh určuje teplotní koeficient (tento pruh je výrazně širší)


Barva

První  číslice

Druhá číslice

Třetí   číslice

Násobitel

Tolerance

Teplotní koeficient

Černá


0

0

0

1Hnědá


1

1

1

10

1%

100ppm

Červená


2

2

2

100

2%

50ppm

Oranžová


3

3

3

1k


15ppm

Žlutá


4

4

4

10k


25ppm

Zelená


5

5

5

100k

0,5%


Modrá


6

6

6

1M

0,25%

10ppm

Fialová


7

7

7

10M

0,1%

5ppm

Šedá


8

8

8


0,05%


Bílá


9

9

91ppm

Zlatá

0,1

5%


Stříbrná

0,01

10%

 

Žádná X         20%  

Teplotní koeficient = ppm/°C


Příklady značení:

- 4 pruhy: 4,7 kΩ

(1) žlutá=4 (2) fialová=7 (3) červená=100 (4) stříbrná=10%

- 5 pruhů: 68 kΩ

(1) modrá=6 (2) šedá=8 (3) černá=0 (4) červená=100 (5) zlatá=5%

- 6 pruhů: 560 kΩ

(1) zelená=5 (2) modrá=6 (3) černá=0 (4) oranžová=1000 (5) zlatá=5% (6) červená=50ppm

 

Info

Dodání zboží

Copyright 2014 - 2023 © Elektrokomponenty AZ