Novinky
Jak vybrat digitální multimetr?

Doba, kdy se do rozváděčů za účelem měření elektrických parametrů sítě instalovaly analogové monofunkční měřicí přístroje samozřejmě není zcela minulostí a jsou aplikace, kde se podobné přístroje naopak vyžadují, ale...

více
Odvětrávání, chlazení nebo topení v závislosti na okolní teplotě, udržování a regulace teploty

Otázku regulace teploty řeší snad každý z nás. Řešíme jí minimálně ve svých bytech a domech, kde je potřeba regulovat topení. Můžeme regulovat ručně, ale mnohem výhodnější a v neposlední...

více

Odvětrávání, chlazení nebo topení v závislosti na okolní teplotě, udržování a regulace teploty

Úvod NovinkyOdvětrávání, chlazení nebo topení v závislosti na okolní teplotě, udržování a regulace teploty

Otázku regulace teploty řeší snad každý z nás. Řešíme jí minimálně ve svých bytech a domech, kde je potřeba regulovat topení. Můžeme regulovat ručně, ale mnohem výhodnější a v neposlední řadě pohodlnější je regulace automatická.


Také elektrotechnická zařízení a produkty jsou velice náchylné na okolní teplotu. Dodržení rozsahu provozních teplot je nezbytné pro správnou funkci zařízení. Při překročení dovolených teplot pro provoz zařízení se v lepším případě zhoršují vlastnosti a parametry instalovaného produktu, v tom horším může dojít k poškození.


Jedním z řešení nastíněných problémů jsou bezesporu regulátory teploty. Stejně jako u typově podobných produktů, i v nabídce regulátorů teploty můžeme najít zařízení s různou výbavou a různým určením. Takové regulátory jsou samozřejmě určeny i pro mnohem složitější aplikace, největším problémem však bývají ty nejjednodušší.


Častou otázkou v mnohých oborech a odvětvích je řešení udržování teploty v určeném prostoru. Z nedávných zkušeností mohu uvést například udržování teploty v chovné stanici, odvětrávání výrobních prostor nebo také odvětrávání rozváděčové skříně. Ve všech zmíněných případech je teplota okolního prostředí velice důležitá ať už se jedná a zvířata, lidské bytosti nebo elektrotechnické výrobky a zařízení.


Vzhledem k faktu, že se nejednalo o rozlehlé prostory, pro řešení těchto aplikací byl použit regulátor teploty s jedním reléovým výstupem a čidlem PT100 s rozmezím provozní teploty -50 až +150°C. Do prostoru umístěné čidlo snímá okolní teplotu, která je zobrazena na regulátoru. Na přístroji je nastaven pracovní bod (hodnota °C), při němž dochází k přepnutí výstupního relé, vybuzení cívky stykače a následně také ke spuštění odvětrávání (popřípadě chlazení nebo topení). Po poklesu okolní teploty zpět na hodnoty nižší než je hodnota pracovního bodu, dojde k opětovnému přepnutí kontaktu regulátoru a přerušení odvětrávání. Na regulátoru lze nastavit parametr hystereze, který zajišťuje přerušení funkce odvětrávání až po poklesu teploty o nastavenou hodnotu X°C pod nastavenou hodnotu pracovního bodu.


Příklad: Nastavená hodnota pracovního bodu je 35°C, parametr hystereze je nastaven na 5°C a regulátor je nastaven v režimu chlazení.


Při překročení teploty okolí 35°C dochází k přepnutí výstupního relé regulátoru, začne být buzena cívka stykače a spustí se ventilátor. Při poklesu teploty pod 35°C funkce trvá. K opětovnému přepnutí výstupního relé regulátoru a přerušení odvětrávání dojde až při poklesu teploty pod 30°C.


Při nastavení funkce topení regulátor pracuje obráceně. Při poklesu teploty pod 35°C dochází k přepnutí výstupního relé regulátoru, začne být buzena cívka stykače a ke spuštění zdroje tepla. K opětovnému přepnutí výstupního relé regulátoru a přerušení funkce topení dojde po překročení okolní teploty 40°C.


Možnosti aplikace digitálních regulátorů teploty jsou nepřeberné. Zemědělství, potravinářství, gastronomie, vzduchotechnika, pekárenství, řízení tepelných čerpadel je jen výběr oborů, kde se s přístroji pro regulaci teploty můžeme setkat. Při použití zařízení s možností vložení vlastního programu se možnosti použití ještě rozšiřují.


Regulátor teploty najde své uplatnění jistě i v mnohých domácnostech, pro chovatele nebo majitele skleníků může být takový přístroj v mnohém přínosný.

Info

Dodání zboží

Copyright 2014 - 2024 © Elektrokomponenty AZ