Novinky
Jak vybrat digitální multimetr?

Doba, kdy se do rozváděčů za účelem měření elektrických parametrů sítě instalovaly analogové monofunkční měřicí přístroje samozřejmě není zcela minulostí a jsou aplikace, kde se podobné přístroje naopak vyžadují, ale...

více
Odvětrávání, chlazení nebo topení v závislosti na okolní teplotě, udržování a regulace teploty

Otázku regulace teploty řeší snad každý z nás. Řešíme jí minimálně ve svých bytech a domech, kde je potřeba regulovat topení. Můžeme regulovat ručně, ale mnohem výhodnější a v neposlední...

více

Novinky

Úvod Novinky
Jak vybrat digitální multimetr?

Doba, kdy se do rozváděčů za účelem měření elektrických parametrů sítě instalovaly analogové monofunkční měřicí přístroje samozřejmě není zcela minulostí a jsou aplikace, kde se podobné přístroje naopak vyžadují, ale...

více
Odvětrávání, chlazení nebo topení v závislosti na okolní teplotě, udržování a regulace teploty

Otázku regulace teploty řeší snad každý z nás. Řešíme jí minimálně ve svých bytech a domech, kde je potřeba regulovat topení. Můžeme regulovat ručně, ale mnohem výhodnější a v neposlední...

více
Napětí pod kontrolou s voltmetrem EVM-3C

Jednofázový digitální multimetr EVM-3C-48 vám pomůže v případech, kdy potřebujete zjistit kolísání napětí v elektrické síti a ochránit připojená zařízení. EVM-3C umožňuje nastavení minimálního a maximálního pracovního bodu, které slouží...

více
Výkony 440V, 450V a 525V kompenzačních kondenzátorů v síti 400 V / 50 Hz

Při použití kondenzátoru s vyšším štítkovým (jmenovitým) napětím než je napětí v síti, klesá výkon kondenzátoru. K výpočtu výkonu kondenzátoru v síti 400 V / 50 Hz slouží vztah: Q = (400 / Uk)2 ·...

více
Třídy přesnosti přístrojových transformátorů proudu

Podle dovolených chyb se přístrojové transformátory proudu zařazují do těchto tříd přesnosti:Měřicí transformátory: Třídy přesnosti pro měřicí transformátory proudu jsou: 0,1 - 0,2 - 0,2S - 0,5 - 0,5S  -...

více
Barevné značení rezistorů (odporů)

Hodnota odporu rezistoru je přímo na rezistoru vyjádřena pomocí barevného kódu, který je dán normou. Základní jednotkou odporu je 1 Ohm (Ω). Rezistor může být označen třemi, čtyřmi, pěti nebo šesti...

více
Kompenzační kondenzátory – doporučené pojistky a průřezy připojovaných vodičů

K jištění kondenzátorů se používají pojistky s pomalou vypínací charakteristikou (gG) K připojení kondenzátorů se používají měděné slaněné vodiče o průřezu dimenzovaném alespoň na 1,6 až 1,8 násobek jmenovitého proudu kondenzátoru   Jmenovitý proud třífázového kondenzátoru Výkon...

více
Individuální kompenzace třífázových transformátorů

V případě individuální kompenzace transformátoru, musíme znát jeho jalový výkon = spotřebu na magnetizaci. Při zjednodušení problému můžeme uvažovat, že proud naprázdno je téměř stejně veliký jako proud magnetizační, i když...

více
Funkční a provozní třídy nízkonapěťových pojistek

Nízkonapěťové (tavné) pojistky se dělí podle proudových časových vypínacích charakteristik do provozních tříd. Provozní třídy se označují dvěma písmeny. První písmeno udává funkční třídu a druhé písmeno udává oblast použití...

více
Provozní podmínky kondenzátorů pro kompenzaci jalové energie

Přehled požadavků na kondenzátory pro kompenzaci provozované za uvedených podmínek...   - Zbytkové napětí při připojení na síť nesmí přesáhnout 10% jmenovitého napětí - Nadmořská výška maximálně 2000m - Teplota okolí a její kategorie: Kondenzátory...

více
Hodnoty dovolených proudů pro vodiče (kabely) - proudová zatížitelnost

- Hodnoty dovolených proudů jsou přejaty dle údajů v ČSN 33 2000-5-523 ed.2 - Hodnoty dovolených proudů jsou uvedeny v ampérech (A) při podmínkách: Teplota jádra 70°C, okolní teplota 30°C (ve...

více
Stanovení potřebného jalového (kompenzačního) výkonu Qc = P · k

Tabulka koeficientů nezbytných pro stanovený potřebného jalového výkonu...   Stanovení potřebného jalového (kompenzačního) výkonu Qc = P · k Qc = P · (tanϕ0 – tanϕ1) = P · k Qc = Potřebný...

více
Kategorie užití A, B spínacích a ovládacích prvků

Označení kategorie užití je doplněno o písmena A nebo B podle toho, zda případ použití vyžaduje časté nebo příležitostné ovládání. Druh Proudu Kategorie užití Typické použití Kategorie A Kategorie B Střídavý proud AC-20A * AC-20B * Připojování a odpojování...

více
Měrný odpor a měrná vodivost při teplotě 20 °C

Odpor vodiče závisí na jeho materiálu. Měrný odpor vodiče: Odpor, který má vodič o délce 1 m a průřezu 1 mm2 při teplotě 20 °C (Specifický odpor = rezistivita materiálu (ρ)). Měrná...

více
Barevné kombinace žil a vodičů silových kabelů a šňůr

Jednotlivé barvy, barevné kombinace a písmenné označení žil a vodičů silových kabelů a šňůr. Nová a původní barevná kombinace...   Barevné kombinace žil a vodičů silových kabelů a šňůr A) Tzv. „nová...

více
Elektrické jmenovité údaje kontaktů na základě kategorie užití

Příklady označení jmenovitých údajů kontaktů na základě kategorie užití (ČSN EN 60947-5-1).   Elektrické jmenovité údaje na základě kategorií užití (řeší norma ČSN EN 60947-5-1) se v praxi týkají především různých kontaktních...

více
Nejčastěji používané kategorie užití spínacích a ovládacích prvků

Kategorie užití určují předpokládané případy použití. Každá kategorie je vyjádřena pomocí.   Nejčastěji používané kategorie užití spínacích a ovládacích prvků Kategorie užití určijí předpokládané případy použití. Každá kategorie je vyjádřena pomocí proudu a...

více
Ochranné kryty elektrických zařízení a předmětů - (stupeň ochrany krytem) IK kód

Přehledová tabulka charakteristických skupin číslic IK kódu v závislosti na energii nárazu.   Stupeň ochrany poskytované krytem proti nárazům (mechanická pevnost) je označen IK kódem, jenž platí pro kompletní kryt. V případě,...

více
Druhy (stupně) krytí NEMA a přibližné alternativy krytí IP

Přehledová tabulka druhů krytí elektrických zařízení NEMA pro Severní Ameriku a jejich přibližné ekvivalenty vyjádřené kódem IP.   NEMA = The National Electrical Manufacturers Association - Jedná se o sdružení výrobců elektrických zařízení...

více
Význam akustických a vizuálních kódů signálních sloupů a majáků

Přehledová tabulka významů jednotlivých akustických a vizuálních kódů.   Základní stavební jednotkou bezpečnosti v provozech jsou bezesporu vizuální a akustické kódy, pomocí kterých obsluha vždy dokáže rozpoznat aktuální stav a situaci. Aby nedocházelo...

více
Převod severoamerické kabelové míry AWG

Přehledová a převodní tabulka označování průřezů vodičů, kabelů a žil severoamerickou kabelovou mírou AWG, popřípadě kcmil.   AWG - American wire gauge (Americká kabelová míra) AWG je standardizovaný systém kabelové míry neželezných vodičů...

více
Činitele, předpony a symboly jednotek SI

Přehledová tabulka činitelů, předpon a symbolů jednotek SI.   Činitel Předpona Symbol 10-18 atto a 10-15 femto f 10-12 piko p 10-9 nano n 10-6 mikro µ 10-3 mili m 10-2 centi c 10-1 deci d 10 deka da 102 hekto h 103 kilo k 106 Mega M 109 Giga G 1012 Tera T  

více
Typové označení pro harmonizované kabely

Přehledová tabulka se skladbou kódu harmonizovaných kabelů...   1) Základní typ H - harmonizovaný typ A - národní typ 2) Jmenovité napětí 01 - 100/100 V 03 - 300/300 V 05 - 300/500...

více
Typové označení pro sdělovací kabely a vodiče

Přehledová tabulka se skladbou kódu sdělovacích kabelů a vodičů.   1) Základní typ A - venkovní kabel G - důlní kabel J - instalační kabel Li - kabel s pryžovým pláštěm, pohyblivé použití S - zapojovací kabel 2)...

více
Typové označení pro ovládací kabely

Přehledová tabulka se skladbou kódu ovládacích kabelů...   1) Základní typ N - norma VDE (N) nebo X v souladu VDE 2) Materiál izolace Y - termoplasty X - zesítěné termoplasty G - elastomery HX - bezhalogenové materiály 3) Označení...

více
Druhy elektrických rozvodných sítí v nízkonapěťové trojfázové soustavě

Rozlišování elektrických rozvodných sítí v nízkonapěťové trojfázové soustavě řeší ČSN 33 2000-1 ed.2. Označování rozvodných sítí je mezinárodně sjednoceno a používají se k němu dvě písmena: TN (dále se dělí),...

více
Ochrana proti výbuchu, ATEX - základní rozdělení a značení kategorií a skupin zařízení

V oblastech a oborech těžařského, chemického, petrochemického a jiných průmyslových odvětvích se můžeme setkat z místy, na nichž se s určitou pravděpodobností mohou vyskytovat nebo vyskytují směsi hořlavých látek a...

více
Elektromagnetické relé - co je a jak funguje

Co je elektromagnetické relé?   Elektromagnetické relé pracuje na stejném principu jako stykač - tedy: Elektromagnetické relé je zařízení pro spínání nebo rozepínání elektrických spojení. Stejně jako stykač je elektromagnetické relé určené ke...

více
Stykač pro kompenzaci (kompenzační stykač)

Co je kompenzační stykač?   Stykače pro kompenzaci jsou určeny pro spínání kondenzátorových baterií s nízkými ztrátami a nízkou parazitní indukčností, u nichž nejsou použity předřadné tlumivky. Takové stykače jsou vybaveny blokem...

více
Jednoduchá komunikace přístrojů po sériové lince RS485 s převodníkem

Ve světě průmyslu se denně pohybuje nepřeberné množství firem a společností. Stejně tak jako v běžném životě i v průmyslu můžeme pozorovat mnoho rozdílů mezi jednotlivými příslušníky tohoto světa. Pokud...

více
Regulace hladiny elektricky vodivých kapalin pomocí hladinového relé a detekčních sond

Mnoho majitelů studen a vrtů jistě někdy řešilo nebo bude řešit otázku, jak regulovat hladinu vody, jak zajistit bezproblémový průběh přečerpávání nebo jak ochránit čerpadlo. Řešení tohoto "problému" pomocí hladinového...

více
Kompenzace jalové energie trochu jinak

S pojmem kompenzace jalové energie se setkává stále více odběratelů elektrické energie a to především díky právní legislativě, digitálním elektroměrům a nutnosti dodržet kvalitu odebírané energie dle smluvních podmínek. Stanovený...

více
Uchovávání a správa naměřených dat, elektrických parametrů sítě

V době, kdy je kladen obrovský důraz na snižování nákladů na provoz, úsporu energií a výdajové složky celkově, se neodmyslitelným standardem stává sledování a měření elektrických parametrů sítě s možností...

více
Stupně ochrany krytem (KRYTÍ - IP kód)

Stupně ochrany krytem (KRYTÍ - IP kód) Stupně ochrany krytem specifikuje norma ČSN EN 60529. Jde o popis systému třídění a označování stupňů ochrany realizovaných kryty elektrických zařízení. IP kód je kódovací systém...

více
Co je (výkonový) stykač

Co je (výkonový) stykač?   Stykač je zařízení pro spínání nebo rozepínání elektrických spojení (je schopen zapínat, přenášet a vypínat proudy). Stykače se používají v ovládacích obvodech u zařízení s většími výkony,...

více
Spouštíme nový e-shop

V květnu 2014 pro vás spouštíme nový e-shop. V našem internotovém obchodě najdete především aktuální skladové položky, novinkové a akční produkty a v neposlední řadě také nabídku zvýhodněných výprodejů.   Přihlašte se...

více
Info Dodání zboží Kontakt
Copyright 2014 - 2018 © Elektrokomponenty AZ